GDPR – Ramsövarvets hantering av personuppgifter

 

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, den reglerar hantering av personuppgifter och stärker rätten till personlig integritet.

GDPR är ett gemensamt regelverk för hela EU.

 

Ramsövarvet AB hanterar uppgifter om våra kunder för ändamål kopplat till vår verksamhet.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför

 

Nedan förtydligar vi vilka uppgifter Ramsövarvet AB registrerar, hanterar och varför vi gör det.

De uppgifter vi kan ha registrerat om våra kunder är namn, personnummer/organisationsnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress och uppgifter om båtar som hanteras på varvet samt information om kunders båtförsäkringar.

Uppgifterna kommer huvudsakligen från kunderna själva. I vissa fall kan uppgifter komma från annan part som tex försäkringsbolag.

Samma uppgifter registreras för de som begärt offert för båtförvaring, sjötransport eller annan tjänst som Ramsövarvet AB erbjuder.

 

Rättslig grund för insamlandet av uppgifter

 

De personuppgifter vi behandlar används för:

Fullföljande och uppföljning av avtal och överenskommelser

Uppföljning av offerter

Garantier

 

Insamling och lagring av uppgifter

 

Oftast får vi uppgifterna vid avtal/överenskommelser gällande bla båtförvaring, arbeten på båtar och sjötransporter men även när vi lämnar offerter.  

Avtal kan vara ifylld avtalsblankett, överenskommelse per e-post eller telefon (även tex SMS).

Vi sparar uppgifterna så länge något ändamål för uppgifterna kvarstår.

Här finns också andra regler och lagar, som bokföringslagstiftning, som gör att uppgifter behöver sparas längre än för varvets egna ändamål.

 

Vid förfrågan eller lämnad offert som inte nyttjats så raderar vi uppgifterna efter två år.    

 

Dina rättigheter

 

Du har alltid rätt att veta vilka personliga data vi lagrar och använder. Kopia av uppgifterna kan begäras ut och rättelse kan begäras. Du kan också begära att få dina uppgifter rättade och om möjligt raderade, radering förutsätter att det är möjligt med hänsyn till gällande lagar och regler.

Om du skulle ha några klagomål avseende Ramsövarvets hantering av personuppgifter kan klagomål inges till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring vår hantering av personuppgifter.

E-post: ekonomi@ramsovarvet.se

Adress:

Ramsövarvet AB

Varvsvägen 59

185 22  Vaxholm

 

Personuppgiftsansvarig:

Ramsövarvet AB

556701-4005